Individuele opstelling

Een opstelling is een verbazingwekkend instrument om een levenssituatie waar je mee worstelt, te verhelderen en te transformeren. Het brengt verborgen dynamieken in jezelf, je relatie, en/of je familie aan het licht. Deze dynamieken hebben vaak te maken met een onbewuste loyaliteit met één of meerdere familieleden, ook wel ‘verstrikking’ genoemd. Een opstelling brengt transformerend inzicht, zodat je los kan komen uit die verstrikking. Zo ontstaat er ruimte voor meer acceptatie van wat was en is, én kun je vrijer, zelfbewuster, en met meer vreugde in je leven staan.

Individuele opstelling
Een individuele opstelling verloopt qua opbouw en proces gelijkaardig aan een groepsopstelling en werkt net zo krachtig. Jij stelt als opsteller jouw thema (vraag) op. Dit doe je na een kort intakegesprek met je opstellingsbegeleider.

De geselecteerde personen of symptomen uit jouw leven worden gerepresenteerd door symbolen, zoals vellen papier, waarop telkens de naam van een persoon of het symptoom geschreven wordt. Jij plaatst die symbolen op de vloer in de ruimte. De opstellingsbegeleider leidt verder de ontplooiing van de opstelling, waarbij jij actief participeert.

Vrouw drempelWanneer kies je best voor een individuele opstelling?

  • Je vindt het moeilijk of te kies om je levensthema en bijhorende kwesties kenbaar te maken in een groep.
  • Je wil liever individueel de werking van een opstelling ervaren
  • Je verkiest niet te wachten tot de eerstvolgende datum voor een groepsopstelling.

Geïnteresseerd in een individuele opstelling?

Prijs
100 euro voor de eerste 2 uren. 20 euro voor een derde begonnen uur.
Bij een eerste individuele opstelling ga je best uit van een totaalprijs van 120 euro.

Om te boeken, mail je naar admin@flow.world. Vermeld ook je contactgegevens. Je afspraak wordt snel vastgelegd met je opstellingsbegeleider. Hij neemt vooraf contact op ter kennismaking. Je ontvangt een te beantwoorden vragenlijst m.b.t. je opstelling en nuttige tips ter voorbereiding van de opstelling en verwerking nadien.

Medische en therapeutische voorzorg
Een opstelling vervangt geenszins lopende medische behandelingen, therapieën of begeleidingen. Een opstelling biedt hierbij wel vaak ondersteuning. Heb je een zwakke gezondheid of lijd (leed) je aan een psychische aandoening? Dan gelden volgende voorwaarden: raadpleeg vooraf je arts of therapeut en vraag om een schriftelijke toestemming voor eventuele deelname aan een groepsopstelling. Het is jouw verantwoordelijkheid om vooraf deze schriftelijke toestemming te bezorgen aan de opstellingsbegeleider, alsook om hem vooraf jouw gezondheidstoestand mee te delen.