Groepsopstellingen

Een opstelling is een verbazingwekkend instrument om een levenssituatie waar je mee worstelt, te verhelderen en te transformeren. Het brengt verborgen dynamieken in jezelf, je relatie, en/of je familie aan het licht. Deze dynamieken hebben vaak te maken met een onbewuste loyaliteit met één of meerdere familieleden, ook wel ‘verstrikking’ genoemd. Een opstelling brengt transformerend inzicht, zodat je los kan komen uit die verstrikking. Zo ontstaat er ruimte voor meer acceptatie van wat was en is, én kun je vrijer, zelfbewuster, en met meer vreugde in je leven staan.

Volgende datum: te bespreken.
Wij werken op maat. Wil je een vraag stellen? Meld je aan, we bespreken een datum en wij zorgen voor een groep representanten. Wil je representeren? Meld je aan en we brengen je op de hoogte van de volgende data.

Groepsopstellingen
We behandelen in één namiddag twee vragen van verschillende opstellers. Dit om het proces van elke groepsopstelling genoeg tijd en diepgang te bieden. De groepsopstelling gebeurt in een veilige, discrete en respectvolle omkadering. Systeemopstellingen_origineel

A. Je bent opsteller
Jij stelt jouw thema (vraag) op. Dat doe je na een kort intakegesprek met de opstellingsbegeleider. De opstelling gebeurt door ‘representanten’, die jij kiest uit de deelnemers van de groep. Deze representanten stellen in de opstelling de geselecteerde personen of symptomen uit jouw leven, waaronder uiteraard jezelf, voor.

Jij plaatst de representanten in de ruimte. Nadien ga je terug zitten om de ontvouwing van de opstelling helemaal in je te kunnen opnemen.

Wat erkend en gezien is in de opstelling, laat jou los. De eerdere, gebonden blinde loyaliteit transformeert dan in een vrije, verbindende keuze. Dit werkt zeer helend en ondersteunt jouw zelfsturing en het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid voor jouw leven.

B. Je bent representant of toeschouwer
DenkerOok als representant of toeschouwer neem je uit de opstelling sterkmakende inzichten voor je eigen leven mee. Dat maakt dat je ook ten volle deelgenoot van de opstelling bent.

Je hoeft geen ervaring te hebben met opstellingswerk. We vragen wél van jou een open, niet-oordelende geest, en uiteraard ook volledige discretie tijdens en na de opstelling.

Geïnteresseerd in een groepsopstelling?

Prijs
Basisprijs als deelnemer: 20 euro (per namiddag)
Meerprijs voor een eigen opstelling: 100 euro, samen dus 120 euro

We werken op maat. Wil je een vraag stellen? Meld je aan, we bespreken een datum en wij zorgen voor een groep representanten. Wil je representeren? Meld je aan en we brengen je op de hoogte van de volgende data.

Aanmelden via admin@flow.world. Vermeld ook je contactgegevens en of je wil deelnemen als opsteller, representant of toeschouwer. Houd je het liever privé of wil je de datum van de eerstvolgende groepsopstelling niet afwachten? Dan is een privé-opstelling beter voor jou geschikt.

Voorbereiding en nazorg
Ben je ingeschreven als opsteller? De opstellingsbegeleider, neemt vooraf contact met je op. Je ontvangt een te beantwoorden vragenlijst m.b.t. je opstelling en nuttige tips ter voorbereiding van de opstelling en verwerking nadien.

Medische en therapeutische voorzorg
Een opstelling vervangt geenszins lopende medische behandelingen, therapieën of begeleidingen. Een opstelling biedt hierbij wel vaak ondersteuning. Heb je een zwakke gezondheid of lijd (leed) je aan een psychische aandoening? Dan gelden volgende voorwaarden: raadpleeg vooraf je arts of therapeut en vraag om een schriftelijke toestemming voor eventuele deelname aan een groepsopstelling. Het is jouw verantwoordelijkheid om vooraf deze schriftelijke toestemming te bezorgen aan de opstellingsbegeleider, alsook om hem vooraf jouw gezondheidstoestand mee te delen.