Groepsopstellingen

Een opstelling is een verbazingwekkend instrument om een levenssituatie waar je mee worstelt, te verhelderen en te transformeren. Het brengt verborgen dynamieken in jezelf, je relatie, en/of je familie aan het licht. Deze dynamieken hebben vaak te maken met een onbewuste loyaliteit met één of meerdere familieleden, ook wel ‘verstrikking’ genoemd. Een opstelling brengt transformerend inzicht, zodat je los kan komen uit die verstrikking. Zo ontstaat er ruimte voor meer acceptatie van wat was en is, én kun je vrijer, zelfbewuster, en met meer vreugde in je leven staan.

Volgende datum: op aanvraag van de opstellers.

*Wij zijn altijd op zoek naar representanten – plaatsen opstellers raken snel volzet*

Groepsopstellingen
We behandelen in één namiddag twee vragen van verschillende opstellers. Dit om het proces van elke groepsopstelling genoeg tijd en diepgang te bieden. De groepsopstelling gebeurt in een veilige, discrete en respectvolle omkadering. Systeemopstellingen_origineel

A. Je bent opsteller
Jij stelt jouw thema (vraag) op. Dat doe je na een kort intakegesprek met de opstellingsbegeleider. De opstelling gebeurt door ‘representanten’, die jij kiest uit de deelnemers van de groep. Deze representanten stellen in de opstelling de geselecteerde personen of symptomen uit jouw leven, waaronder uiteraard jezelf, voor.

Jij plaatst de representanten in de ruimte. Nadien ga je terug zitten om de ontvouwing van de opstelling helemaal in je te kunnen opnemen.

Wat erkend en gezien is in de opstelling, laat jou los. De eerdere, gebonden blinde loyaliteit transformeert dan in een vrije, verbindende keuze. Dit werkt zeer helend en ondersteunt jouw zelfsturing en het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid voor jouw leven.

B. Je bent representant of toeschouwer
DenkerOok als representant of toeschouwer neem je uit de opstelling sterkmakende inzichten voor je eigen leven mee. Dat maakt dat je ook ten volle deelgenoot van de opstelling bent.

Je hoeft geen ervaring te hebben met opstellingswerk. We vragen wél van jou een open, niet-oordelende geest, en uiteraard ook volledige discretie tijdens en na de opstelling.

Geïnteresseerd in een groepsopstelling?

Prijs
Basisprijs als deelnemer: 15 euro (per namiddag)
Meerprijs voor een eigen opstelling: 105 euro, samen dus 120 euro

Inschrijven via admin@flow.world. Vermeld ook je contactgegevens en of je wil deelnemen als opsteller, representant of toeschouwer. Als opsteller uiterlijk 7 dagen vóór de groepsopstelling, als representant of toeschouwer uiterlijk 2 dagen vóór de groepsopstelling. Houd je het liever privé of wil je de datum van de eerstvolgende groepsopstelling niet afwachten? Dan is een privé-opstelling beter voor jou geschikt.

Voorbereiding en nazorg
Ben je ingeschreven als opsteller? De opstellingsbegeleider, neemt vooraf contact met je op. Je ontvangt een te beantwoorden vragenlijst m.b.t. je opstelling en nuttige tips ter voorbereiding van de opstelling en verwerking nadien.

Medische en therapeutische voorzorg
Een opstelling vervangt geenszins lopende medische behandelingen, therapieën of begeleidingen. Een opstelling biedt hierbij wel vaak ondersteuning. Heb je een zwakke gezondheid of lijd (leed) je aan een psychische aandoening? Dan gelden volgende voorwaarden: raadpleeg vooraf je arts of therapeut en vraag om een schriftelijke toestemming voor eventuele deelname aan een groepsopstelling. Het is jouw verantwoordelijkheid om vooraf deze schriftelijke toestemming te bezorgen aan de opstellingsbegeleider, alsook om hem vooraf jouw gezondheidstoestand mee te delen.